భూలోకస్వర్గం నుబ్రా వ్యాలీ

ప్రకృతి తన అందంతో ఎప్పుడూ  ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటుంది. లడఖ్ ప్రాంతంలోని నుబ్రావ్యాలీని చూస్తే మనం మరో లోకంలో ఉన్నామనిస్తుంది. ఎగుడు దిగుడు ఎత్తు పల్లాల భూమైదానాలు, ఇసుక దిబ్బలు, నీలిరంగు ఆకాశం, నదుల చుట్టూ పర్వతాలతో ఈ వ్యాలీ భువికి దిగిన స్వర్గంలా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలకు ఒంటెలపైనే ప్రయాణం చేయాలి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు మరచిపోలేని అనుభవాలు ఇస్తుందీ లోయ. పూర్వం ఇక్కడ బౌద్ధ మతం వ్యాప్తిలో ఉండేదని అక్కడి ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది. Nubra […] The post భూలోకస్వర్గం నుబ్రా వ్యాలీ appeared first on Telangana తాజా వార్తలు | Latest Telugu Breaking News.

ప్రకృతి తన అందంతో ఎప్పుడూ  ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉంటుంది. లడఖ్ ప్రాంతంలోని నుబ్రావ్యాలీని చూస్తే మనం మరో లోకంలో ఉన్నామనిస్తుంది. ఎగుడు దిగుడు ఎత్తు పల్లాల భూమైదానాలు, ఇసుక దిబ్బలు, నీలిరంగు ఆకాశం, నదుల చుట్టూ పర్వతాలతో ఈ వ్యాలీ భువికి దిగిన స్వర్గంలా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న ప్రదేశాలకు ఒంటెలపైనే ప్రయాణం చేయాలి. ప్రకృతి ప్రేమికులకు మరచిపోలేని అనుభవాలు ఇస్తుందీ లోయ. పూర్వం ఇక్కడ బౌద్ధ మతం వ్యాప్తిలో ఉండేదని అక్కడి ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది.

Nubra Valley in Ladakh District

Related Images:

[See image gallery at www.manatelangana.news]

The post భూలోకస్వర్గం నుబ్రా వ్యాలీ appeared first on Telangana తాజా వార్తలు | Latest Telugu Breaking News.