శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో బుధవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 11 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సాధారణ దర్శనానికి 14 గంటలు, టైమ్‌స్లాట్ టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మూడు గంటల సమయం పడుతోంది. మంగళవారం శ్రీవారిని 77,994 మంది భక్తులకు దర్శించుకున్నారు. 24,265 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్టా ఆలయంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్టు టిటిడి అధికారులు తెలిపారు. Devotees Rush is […]

తిరుమల : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో బుధవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 11 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సాధారణ దర్శనానికి 14 గంటలు, టైమ్‌స్లాట్ టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు మూడు గంటల సమయం పడుతోంది. మంగళవారం శ్రీవారిని 77,994 మంది భక్తులకు దర్శించుకున్నారు. 24,265 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్టా ఆలయంలో అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్టు టిటిడి అధికారులు తెలిపారు.

Devotees Rush is Common at Tirumala Temple

Related Stories: