గజానన పూజయామి

గణపతిని పత్రాలతో పూజించడం ఆనవాయితీ. వినాయక చవితి పూజలో 21 రకాల పత్రాలే ప్రధానమైనవి. ఆ ఆకులన్నీ దేనికవే విశిష్ఠమైనవి. దాన్నే ఏకవింశతి పత్రి పూజా అని అంటారు. ఈ పూజకోసం భారీ వృక్షాలు, పుష్పజాతులు, గడ్డి జాతులు తదితర భిన్న వృక్షజాతుల నుంచి పత్రాలను సేకరిస్తారు.     1.శమీపత్రం జమ్మి శమీ గర్భాదగ్నీంమంధతి జమ్మి చెట్టులో అగ్నిగుణం ఉందని యజుర్వేదం వర్ణిస్తోంది. అందుకే జమ్మి చెట్టునుండి తీసిన ముక్కతో అగ్నిని రాజేసి హోమాదులను నిర్వహిస్తారు. […]

గణపతిని పత్రాలతో పూజించడం ఆనవాయితీ. వినాయక చవితి పూజలో 21 రకాల పత్రాలే ప్రధానమైనవి. ఆ ఆకులన్నీ దేనికవే విశిష్ఠమైనవి. దాన్నే ఏకవింశతి పత్రి పూజా అని అంటారు. ఈ పూజకోసం భారీ వృక్షాలు, పుష్పజాతులు, గడ్డి జాతులు తదితర భిన్న వృక్షజాతుల నుంచి పత్రాలను సేకరిస్తారు.

 

 

1.శమీపత్రం జమ్మి

శమీ గర్భాదగ్నీంమంధతి జమ్మి చెట్టులో అగ్నిగుణం ఉందని యజుర్వేదం వర్ణిస్తోంది. అందుకే జమ్మి చెట్టునుండి తీసిన ముక్కతో అగ్నిని రాజేసి హోమాదులను నిర్వహిస్తారు. పాండవులు అరణ్యవాసానికి వెళ్తూ తమ ఆయుధాలను ఈ చెట్టుపైనే ఉంచారు. నవగ్రహాలలో శనిదేవునికి జమ్మి సమిధలంటే ప్రీతి.

2.బిల్వ పత్రం మారేడు
శివపూజకోసమే మారేడు పుట్టింది. అంతేకాదు. లక్ష్మీదేవి ఈ చెట్టుపై కొలువుంటుంది. అందుకే లక్ష్మీ అష్టోత్తరం బిల్వనిలయాయై నమోనమః అంటూ వర్ణిస్తోంది. శతపథ బ్రాహ్మణంలో దీని ప్రస్తావనలున్నాయి.

3.అర్జున పత్రం మద్ది
యజ్ఞాలలో ఉపయోగించే సంబారాలను పవిత్రం చేసేందుకు మద్దినే వినియోగిస్తారు. ముఖ్యంగా పితృసంబంధమైన కార్యాలలో దీని వినియోగం ఎక్కువ. కృష్ణ యజుర్వేదం మద్దిని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పింది.

4.ఆశ్వత్థ పత్రం రావి
దీనికే పిప్పల అని మరోపేరు. సంతానం లేనివారు రావిచెట్టు, వేపచెట్టును కలిపి అశ్వత్థ కల్యాణం చేసి సంతానం పొందుతారు. ఒకానొక సందర్భంలో అగ్నిదేవుడు ఈ వృక్షంలో నివసించాడని వేదం చెబుతుంది. బృహస్పతి గ్రహ హోమానికి రావి సమిధలను ప్రత్యేకంగా వాడతారు.

5.బదరీపత్రం రేగు
మైత్రాయణి సంహితలో బదరీవృక్షానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన కనబడుతుంది. యుద్ధంలో పోరాడుతున్న ఇంద్రుడికి శక్తి కలగడానికి దేవతలకు వైద్యులైన అశ్వినీదేవతలు రేగుపళ్లు తినిపించారు.

6.చూత పత్రం మామిడి
ఇంట్లో ఏ శుభకార్యమైన మామిడాకు తోరణాలు కట్టుకుంటాం. కొన్ని ప్రాంతాలలో మొదటగా పూతకు వచ్చే మామిడి చెట్లకు కళ్యాణం చేస్తారు. తద్వారా సమృద్ధిగా ఫలసాయం అందుతుందని భావిస్తారు. కావ్య ఇతిహాసాలలో మామిడి గురించి వర్ణనలు అనేకం ఉన్నాయి.

7.దాడిమీ పత్రం దానిమ్మ
లలితా సహస్రనామల్లో అమ్మవారికి దాడిమీ కుసుమప్రభ అనే నామం కనిపిస్తుంది. లలాతాదేవికి ప్రీతిగా చండీహోమాలలో దానిమ్మ పళ్లను, పూలను ఆహుతిగా సమర్పిస్తారు. దాడిమీ వృక్షం ప్రస్తావన మార్కండేయ పురాణం మొదలైన వాటిలో ఉంది.

8.దేవదారు
హిమాలయాలలో పెరిగే మొక్క ఇది. అతి సుమనోహరంగా ఎత్తుగా పెరుగుతాయి. సహజత్వం ఉట్టిపడేలా ఉండేందుకు కొన్ని రకాల దేవతల విగ్రహాలను ఈ కలపతో తయారు చేస్తారు. దీనిని సరళ అనే పేరుతోనూ వ్యవహరిస్తారు. ఆగమాలు ఈ కలపను గురించి ఉన్నతంగా వర్ణించాయి.
గడ్డిజాతి మొక్కలు

9.బృహతీ వాకుడు
బృహతీ పత్రం చూర్ణం దురదలకు, నొప్పులకు పనిచేస్తుంది. దీని కషాయంతో నోటిని శుభ్ర పరచుకుంటే నోటి దుర్వాసన తొలగిపోతుంది. రక్త శుద్ధి చేయగల శక్తి బృహతీ పత్రానికి ఉంది.

10.దుర్వాయుగ్మం గరిక
మానవుని పాపాలను తొలగించి పవిత్రులను చేసే అనేక రకాలైన సాధనాలన్నింటిలోకి గరికపూజ శ్రేష్ఠమైనది. వందలు వేల సంఖ్య మూలంతో అనేక వేర్లతో గరిక వర్ధిల్తుతుంది. అని హానారాయణోపనిషత్తు దూర్వాయుగ్మం విశిష్ఠతను గొప్పగా వర్ణించింది. జైమీనీయ బ్రాహ్మణంలోనూ దీని ప్రసక్తి ఉన్నది. రాహు సంబంధమైన హోమాదులకు దీనిని వాడతారు.
చిన్న మొక్కలు.

11.కరవీరపత్రం గన్నేరు.
అందరు దేవీ దేవతలనూ గన్నేరు పూలతో పూజించవచ్చు. ముఖ్యంగా గౌరీ, లక్ష్మీ, సరస్వతులకు గన్నేరుపూలతో పూజ సత్పతితాతనిస్తుంది. స్తోత్ర సాహిత్యంలో దీని వర్ణన కనిపిస్తుంది.

12.మరువక పత్రం
సువసరలు చిందే చిన్నిమొక్క మరువం. వివిధ రంగుల పూలతో దండ గుచ్చి ధరించడానికి మరువాన్ని వాడతారు. అన్ని ఇతర దేవతల పుష్పమాలల్లోనూ మరువం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విష్ణు పరమైన దేవతల అలంకారాలలో దీనిని విశేషంగా ఉపయోగిస్తారు.

13.మాచీపత్రం దవనం

చల్లని ప్రదేశాలైన కాశ్మీర్, నేపాల్ వంటి చోట్ల విరివిగా లభిస్తుంది. సువాసన కలిగిన వీటి ఆకులనుండి నూనెను తీస్తారు. సుగంధద్రవ్యాలలో ఉపయోగిస్తారు.

14.తులసి

తులసి కోట అందరి ఇళ్లలో ఉంటుంది. ఉదయాన్నే తులసిని దర్శించుకుంటే పాపాలు నశిస్తాయి. తులసీ దళాలను ప్రత్యేకించి విష్ణుపూజలో వినియోగిస్తారు. వినియక పూజలో మాత్రంలో వినాయక చవితినాడు మాత్రమే తులసికి స్థానం ఉంటుంది. మిగతారోజుల్లో తులసితో వినాయకుని పూజించరు.

15.అర్కపత్రం జిల్లేడు

వేదాలలో విశిష్ఠమైన గుర్తింపు ఉన్నది అర్కపత్రం. మహాగ్నిచయనం అనే క్రతువును చేసేటప్పుడు ఈ ఆకులనే పాత్రలుగా ఉపయోగించి మేకపాలతో పాత్రలుగా ఉపయోగించి మేకపాలతో వేదికను అభిషేకిస్తారు. నవగ్రహాలలో మొదటివాడైన సూర్యభగవానుడికి ఈ సమిధలతో హోమం చేయడం ద్వారా రోగాలు పోతాయంటారు.

16 అపామార్గపత్రం ఉత్తరేణి సముచి అనే రాక్షసుణ్ణి అపమార్గం పట్టించి, ఇంద్రుణ్ణి కాపాడింది. ఉత్తరేణి నవగ్రహాలలో బుధుడి ప్రీతికోసం ఉత్తరేణి పుల్లలతో హోమం చేస్తారు. దీని ప్రస్తావన కూడా మనకు వేదంలో కనబడుతుంది.

17.దత్తూర పత్రం ఉమ్మెత్త శివుడికి తెల్లపూలంటే ప్రీతి. అందులోనూ తెల్లనివర్ణంలో పూచే ఉమ్మెత్త పూలతో పూజిస్తే అత్యంత సంతృప్తి చెందుతాడు. నలుపురంగు ఉమ్మెత్తలు కూడా ఉంటాయి.

18గండకీ పత్రం లతాదూర్వా అరణ్యాలలో మాత్రమే అరుదుగా అభిస్తుంది. గండకీ వృక్షపు ఆకు దీర్ఘ వ్యాధులకు కూడా దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది.

19విష్ణు క్రాంత పత్రం ఆకులు, బెరడు, మొదలైన వాటిని కషాయంగా చేసుకొని త్రాగితే అద్భు
తమైన జ్ఞానపశక్తి స్వంతమవుతుంది. జ్వరానికి మంచి మందు.

20.సింధు వారపత్రం వావిలి ఒంటి నోప్పులను తగ్గించి శరీరానికి హాయిని కలిగిస్తుంది. పొలాల్లో గట్లవెంబడి పెరుగుతుంది.

21. తీగ మొక్కలు-జాజీపత్రం తెల్లగా, మల్లెపూవులా ఉండే జాజిపూ లను శివారాధనలో విరివిగా వాడతారు. దీనినుండి తయారు చేసే నూనె చల్లదనాన్నిస్తుంది.

 

 

Comments

comments