దేశ్ బచావ్ ఆల్బమ్…. మూడో పాట ఇదే…!!

దేశ్ బచావ్ పేరుతో జనసేన పార్టీ విడుదల చేసిన ఆల్బమ్స్ లో మూడో పాట కూడా రిలీజయింది…. ఏ మేరాజహా పేరుతో వచ్చిన ఈ పాట ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో హల్ చల్ చేస్తున్నది…. Comments comments

దేశ్ బచావ్ పేరుతో జనసేన పార్టీ విడుదల చేసిన ఆల్బమ్స్ లో మూడో పాట కూడా రిలీజయింది…. ఏ మేరాజహా పేరుతో వచ్చిన ఈ పాట ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో హల్ చల్ చేస్తున్నది….

Comments

comments

Related Stories: