మధ్యమానేరు ప్రాజెక్ట్ బాధితులకు పరిహారం విడుదల

రాజన్న సిరిసిల్ల: మధ్యమానేరు ప్రాజెక్ట్ కారణంగా నష్టపోయిన జిల్లాలోని  మన్వాడ గ్రామస్థులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్ట పరిహారం విడుదల చేసింది. ఇటివల మంత్రివర్గ సమవేశంలో పరిహారం విడుదలకు సంబంధించి అనుకూల నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 608 కుటుంబాలకు రూ.4.25 లకషల చొప్పున రూ.25.84 కోట్లు విడుదల చేశారు.

రాజన్న సిరిసిల్ల: మధ్యమానేరు ప్రాజెక్ట్ కారణంగా నష్టపోయిన జిల్లాలోని  మన్వాడ గ్రామస్థులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నష్ట పరిహారం విడుదల చేసింది. ఇటివల మంత్రివర్గ సమవేశంలో పరిహారం విడుదలకు సంబంధించి అనుకూల నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 608 కుటుంబాలకు రూ.4.25 లకషల చొప్పున రూ.25.84 కోట్లు విడుదల చేశారు.

Related Stories: