అక్కమహాదేవి వచనాలు

akka mahadevi vachanagalu In Kannada, Telugu languages

 

తన వినోదానికై తానే సృజించెను సకల జగము
తన వినోదానికై తానే దానికి కట్టబెట్టెను సకల ప్రపంచము
తన వినోదానికై తానే త్రిప్పెను సకల భవ దు:ఖములందున
ఇట్లు నా చెన్నమల్లికార్జునుడను పరశివుడు
తన జగన్నాటకము చాలైన పిమ్మట
తానె త్రెంచి వేయును దాని మాయాపాశము
నేలదాగిన నిధానంలా / పండున దాగిన చవిలా
రాతిని దాగిన పుత్తడిలా / నువ్వులలో దాగిన నూనెలా
మానులదాగిన తేజంలా / భావమునదాగి బ్రహ్మమై వున్న
చెన్నమల్లికార్జునుని నిలువు తెలియలేము
మహాదేవి అక్క, అక్కమహాదేవిగా పిలువబడుతున్న ఈమె వచనకారుల్లో అగ్రగణ్యురాలు. కన్నడంలో శ్రేష్ఠ కవయత్రి, తెలుగు సాహిత్యములోనూ సుపరిచితురాలు. చెన్న మల్లికార్జునుని (పరమేశ్వరుని) పతిగ భావించి లౌకిక సంసారాన్ని తిరస్కరించిన విరాగిణి.

కన్నడ, తెలుగు భాషల్లోని అనేక కావ్య పురాణాలు ఈమె జీవత చరిత్రను వివరిస్తాయి. గురుకారుణ్యము పరమేశ్వరుని కృపచేత చాలా కాలం తరువాత ఈమె తండ్రి (నిర్మలశెట్టి) ఓంకారశెట్టి, తల్లి (సుమతి), లింగమ్మ, జన్మస్థలం కర్నాటక రాష్ట్రంలొ శివమొగ్గ జిల్లాలోని శికారిపుర తాలూకాకు చేరిన ఉడుతడి (ఉడుగణి) మదన పూర్ణిమ రోజున జన్మించింది. తమ కూతురుకు మహాదేవి అని పేరిడి ఆమెకు గురులింగదేవరచే దీక్షా సంస్కారమును చేయించిరి. శరణసతి-లింగపతి అను తత్త్వముననుసరించి ఇష్టలింగరూపముతో యుండి దేవుడే తన భర్తయని దృఢసంకల్పముతో బాల్యదశయందే మహాదేవి రేయింబవళ్ళు దేవవు చింతనయందే కాలము గడుపచుండెను.
‘చావులేని, కీడులేని, రూపులేని, అందగాణ్ణి నేవలచాను
ఎడంలేని కడయులేని, తెరవులేని, గురుతులేని
అందగాణ్ణి నేవలచాను అమ్మలారా
భవములేని,భయములేని, నిర్భయుడందగాణ్ణి వలచాను నేను / ఊర లేని, పేరులేని వానిని వలచాను నేను
చెన్నమల్లికార్జునుడను మగని
ఎక్కెక్కువ నేవలచాను అమ్మలారా!‘
యవ్వన దశకు వచ్చేసరికి ఆమెలో ఇష్టలింగపూజానిష్ఠ భావము పెంపొందుతూ వచ్చెను. మహాదేవి కడురూపవతి. యవ్వనంలో ఆమెరూప లావణ్యములు హెచ్చెను. కౌశికుడనే రాజు (జైన ధర్మం) ఈమె లావణ్యానికి మనసు పారెసుకొని పెళ్ళికి బలవంతపెడతాడు. పరిస్థితుల ఒత్తిడికి తలొగ్గిన అక్క తన తల్లిదండ్రుల ప్రాణరక్షణకై మరియు తన మానరక్షణకై తన ఇష్టదైవముగు చెన్నమల్లికార్జునుని మనసులో ధ్యానించి తాను రాజును పెళ్ళియాడుదునని, కాని అంతకు ముందు రాజుతన మూడు కోరికలను ఒప్పుకొనిననే రాజభవనమును ప్రవేశించెదనని, ఆ తరువాత ఏ ఒక్కకోరికను రాజుమీరినటులైన ఆరాజ భవనము నుండి వెడలిపోవు స్వాతంత్య్రమునకు రాజు అంగీకరించవలసినదని షరతు విధించెను. రాజు ఆ షరతులకు అంగీకరించెను. కావున ఆమె రాజభవనమును ప్రవేశించుట జరిగెను.

రాజభవనములో ఆమె కోరికలు ఐదు వారములకాలము ఇష్టలింగ పూజ గురు-లింగ-జంగముల పూజ మరియు దాసోహములందు రోజూ నిమగ్నమైయుండగా కొంతకాలముగడచెను. కామాతురుడైన కౌశికునకు ఆమెతో వివాహమాడు ప్రస్తావనకు అవకాశము లేకుండాపోయెను. విరహవేదన అధికమాయెను. కొన్ని రోజులు అలాగే సాగాయి రాను రాను రాజ్యములో జంగస్వరూపు ఆగమనము వారికి దాసోహము ఎక్కువగా సాగుతుండెను. ఆ సేవలో అక్కమహాదేవి తన కార్యకలాపాలో నిమగ్నమై ఉండెది. ఒక సారి కౌశికుడు కోపాగ్రుతుడై సాధువులు, భీక్షాటన చేసే జంగములు ప్రసాదము తీసుకొనే సమయంలో అందరిని తరిమికొడతాడు. ఇక్కడ ఆయన చేసింది జంగమసేవకు ఎదురుదిరగడం. తదుపరి కొన్ని రోజులకే అక్కమహాదేవి గారి గురువుగారైన గురులింగదేవులు ఆమెకు బాగోగులు తెలుగోవడానికి వస్తే ఆయనను నానా మాట్లాడి తరిమివెయ్యబడతాడు.

ఇక్కడ గురువుని నిందకూ కారణమౌతాడు కౌశికుడు. అలా మరికొన్ని రోజులు గడపగా, ’కామాతురాణాం నభయంనలజ్జ’ అనునటుల తాను చేసిన వాగ్దానమును మరచి ఇష్టలింగ పూజా నిష్ఠలో ఉన్న మహాదేవిని తాకబోయెను. ఇక్కడ తాను తీసుకున్న మూడు షరతులను నీవు తిరస్కరించావు అని, నాకిచ్చినమాటను తప్పి అవివాహి తగానున్న నన్ను బలాత్కరించుట న్యాయమా ? అని ఆతడు చేసిన వాగ్దానమును గుర్తునకు తెచ్చి నీవిచ్చిన మాటప్రకారము నెనిపుడు స్వతంత్రురలను అనిపలికి కోపము తో తనచేతిలో ఉన్న ఆమె కొంగును విడిపించు కోవడానికి వలువలను విప్పి అతడిపైకి విసిరివేసి ఇలానుడివెను.

‘అమేధ్యపు కడవ, మూత్రపు బుడిగె
ఎముకల తడక చీము బుడ్డ కాలిపోనీ ఈ దేహము,
ఈయెసలిని నమ్మి చెడకుము చెన్నమల్లికార్జునుని దెలియని పిచ్చివాడా !‘
ఎన్నికోరికలను కడుపు అనే కడపలో దాచుకొననట్టి, మూత్రమూ అను విసర్జిత పదార్థమును కలిగినట్టి, ఎముకలత డకవమటి, చీముపట్టునట్టి ఈ దేహము నశించునట్టిది. అట్టి ఈ దేహమును నమ్మిచెడకుము. పరమాత్ముని తెలియని పిచ్చివాడా అనుచు తన అందమైన శరీరముపై కామమునకు బదులుగ జుగుప్సకలిగేలా చేసి తనపోడవాటి వెంట్రుకలే ఆచ్ఛాదనముగా రాజభవనము నుండి కదలివెడలేను. కౌశికుడు ఆ రూపమును కని తన ధర్మ గురువైన మహావీరునిగా దర్శించి తన తప్పును తెలుసుకొని ప్రాఛ్ఛాత్తాపం చెంది క్షమించమని కోరడం జరుగుతుంది.

కౌశికుని రాజభవనమును వీడిన పిదప అమె తల్లిదండ్రులు, సఖులు ఎంత వారించనను తన ఇంటికి పోవుటుకు మహాదేవి ఇచ్ఛగించలేదు. అప్పటికె ఆమె కల్యాణము నందలి బసవేశ్వరులు గురించి వారి నూతన క్రాంతికారి ’ లింగాయత ధర్మము గురించి, మరియు వారు నెలకొల్పిన అనుభవ మంటపములో శరణుల గోష్ఠుల గురించి విని యున్నందున అచ్చటికి వెడలుటకు నిశ్చయించుకొని ప్రయాణమైవెడలెను. మార్గమధ్యమున దుండగుల వలన కొన్ని ఇడుములు కలిగినను వాటిని తన పూజా నిష్ఠ వలస ప్రాప్తించిని దైవిశక్తితో తప్పించుకొనుచు ఆమె క్షేమముగ కల్యాణమును చేరుకొనెను. బసవేశ్వరులవారి నివాస స్థానమగు మహామనె (మహా గృహము) ప్రవేశించినంతనే బసవణ్ణ అంతరంగికుడు హడపద అప్పన్న ఆమెకు సొదరముగా స్వాగతము పలికి బసవేశ్వరుల వారి దర్శనము చేయించెను. మహాదేవి మహాదానందమును పొందెను. అచ్చట బసవన్నవారి భార్య నిలాంబిక మరయు బసవణ్ణగారి అక్క, అక్క నాగలాంబికల పరిచయము కలిగెను. అచట బసవన్న వారెచే జంగమదీక్ష బడసిన అక్కమహాదేవి ఏకదేవోపాసనను అలవరుచుకొనిరి.

ఈ కారణముగా తాను పలికెడి వచనములందు ’చెన్నమల్లికార్జునా’, అని పలుకదొడగిరి. వారి ఆశ్రయములో మహాదేవి ఇష్టలింగ పూజానిష్ఠురాలాయెను. వారామెను అనుభవ మంటపమునకు తోడదకొని వెళ్ళిరి. కాని అల్లమాప్రభుదేవుడు ఆమెను నిలువరించి కొన్ని ప్రశ్నలను సంధించగా వాటికామె తగు ఉత్తరముల నిచ్చెను. ఆ ప్రశ్న సమాధానములు శరణపరంపరలో ఒక అద్భుతమైన ఘట్టముగా వెలుతుదింది. అనుభవ మంటపమునందలి శూన్యపీఠాధీశుడగు అల్లమప్రభుదేవుడు సంతసించి సభాసదులందరి ఎదుట ఆమె వైరాగ్య తేజస్సను, లింగాంగ సామరస్యానుభవమును పొగడి మహాదేవి అక్క శ్రీపాదములకు నమో నమో యందును అని సంబోధించి ఉన్నతాసనమున కూర్చుండజేసెను. ఆ రోజు నుండి ఎల్లరచె మహాదేవి అక్కమహాదేవి గా పిలువ బడెను.

‘వేదశాస్త్ర ఆగమ పురాణములన్ని
పొల్లున దంచిన నూకతౌడు కనండహో
ఇవి దంచనేల ? దించ నేల ?
అటు ఇటు పరుగుదేయ మనసు లోతులను తెలిసికోంటే / పట్టితనపు బట్టబయలు చెన్నమల్ల కార్జునా‘ కొన్నాళ్ళు ఆమె బసవేశ్వరుని గృహము నందు వారి కుటుంబ వ్యక్తులలో ఒకరగా ఉండి, అనుభవమంటపము నందలి అనుభావ జ్ఞాన చర్చలలో పాల్గొని తన అనుభవమును అభివృద్ధి పరచుకొనెను. అనుభవ మంటపంలో తన స్పష్ట మైన పలుకు, ధీరవైచారిక వైక్తిత్వంతో అందరి మెప్పుకు పాత్రురాలౌతుంది. అక్కడ కొన్నాళ్ళుం డి, తరువాత, ప్రభుదేవుని ఆదేశానుసారం చెన్నమల్లికార్జునుని స్థానమైన శ్రీశైల పర్వతం చేరి అక్కడి కదళివనంలో ఐక్యం పొందుతుంది.
‘సంగము నుండి కాక అగ్ని పుట్టదు / సంగము నుండి కాక విత్తు మొలకెత్తదు / సంగము నుండి కాక పూవు వికసించదు
సంగము నుండి కాక ఏ సుఖమూ అనుభవమునకు రాదు చెన్నమల్లికార్జునయ్యా / మీ మహానుభావుల శరణుల సంగంతో నేను / పరమ సుఖియైతినయ్యా’

మహాదేవి అక్క విచార స్వాతంత్య్రము కలిగిన మహిళ. మగ ఢు, వ్యక్తి స్వాతంత్య్రం, రెంటిలో ఆమె వ్యక్తి స్వాతంత్య్రాన్ని ఎంపిక చేసికొని మగణ్ణి ధిక్కరిం చింది. అక్క యొక్క ఈ నిలువు లొకేతిహాసంలో అపురూప ఘటనగ నమొదైంది. అక్క ఒక చక్కని వచనకారిణి. చెన్న మల్లికార్జున అనే అంకిత ముద్రతో ఎన్నో వచనాలను రాసినప్పటికీ 434 వచనాలు లభించి వాటిలో ఆమె జీవన సాధనలోని అన్నిదశల భావలహరులు సజీవమైన అభివైక్తిని పొందివున్నాయి. జివితంలోని బాధలు, ఆనందాలు మరియు ఆమె ఆధ్యాత్మిక ధృఢత్వం ఈ అభివ్యక్తిలోని వైశిష్ట్యాలుగా కనిపిస్తాయి. శరణసతి-లింగపతి (శరణులు అంటే మానవులందరూ లింగముయొక్క దేవుని భార్యలే) అనే భావం వీటి స్తాయి భావంగా వుంది. భావ తీవ్రతవల్ల భావకవిత్వ గుణాన్ని కల్గిన ఈమె వచనాలకు వచన సాహిత్యంలో ఏ విధంగా చూచినా కూడా ఒక ప్రత్యేక స్థానం కేటాయించబడింది. సమకాలికులైన ఎందరో శరణ వచనకారులు అక్క ఘటనను గుర్తించి ప్రస్తుతం చేశారు. వచనరచనతో పాటు ’యోగాంగ త్రివిధి, స్వరవచన, సృష్టియవచన, మంత్ర గొప్య’లనబడె లఘుకృతులు వెలువరించినా ఆమె సమగ్రమైన అంతరంగ దర్శనం మాత్రం ఆమె వచనాల్లో అద్భుతంగా వ్యక్తికరింపబడిన దన్నది నిర్వివాదాంశం.

akka mahadevi vachanagalu In Kannada, Telugu languages

Related Images:

[See image gallery at manatelangana.news]

The post అక్కమహాదేవి వచనాలు appeared first on Telangana తాజా వార్తలు | Latest Telugu Breaking News.