స్వభావానికి తగ్గట్టు వృత్తి

 

ఒకరోజు అక్బర్ మహారాజు తన సభలో,“ మనుషులు వారి స్వభావానికి తగ్గ వృత్తి ఎంచుకుంటారు” అని అన్నాడు. అది బీర్బల్ ఒప్పుకోలేదు. మనిషి వృత్తికీ స్వభావానికి సంబంధం ఉండదని ప్రస్తావించాడు. అక్బర్‌కి బీర్బల్ అంటే చాలా ఇష్టం. అతని తెలివితేటలు, మేధస్సు మీద చాలా నమ్మకం. కాని, అప్పుడప్పుడు పరీక్షలు పెట్టడం సరదా. అందుకనే మనిషి వృత్తికి, స్వభావానికి సంబంధం లేదు అని బీర్బల్ అంటే, అక్బర్ వెంటనే ఆ విషయం నిరూపించి చూపించమని బీర్బల్‌కి పరీక్ష పెట్టాడు.

“ సరే, రేపు ఇద్దరం మారు వేషం వేసుకుని నగర పర్యటన చేద్దాం. ఈ సత్యానికి నిదర్శనం నేను మీకు రేపు చూపిస్తాను!” అని బీర్బల్ ఒప్పుకున్నాడు. అనుకున్న ప్రకారం మర్నాడు ఇద్దరూ మారు వేషం వేసుకుని నగర పర్యటన చేశారు. నగరంలో మిఠాయిలు అమ్ముకునే వ్యాపారస్తుడు కనిపించాడు. బీర్బల్ చాలా దీనంగా మొహం పెట్టి, మిఠాయిలు అమ్ముకునే అతని దగ్గరకి వెళ్లి,“ మేము పొరుగూరి నుంచి వస్తున్న బాటసారులం. దారిలో దొంగలు పడి, ఉన్నదంతా దోచుకున్నారు! ఇప్పుడు చాలా ఆకలి వేస్తోంది. కొంచెం సహాయం చేస్తారా? తినడానికి మీ కొట్టులోంచి ఏమైనా ఇప్పించండి!” అని నాటకం ఆడాడు. మిఠాయి కొట్టులో కూర్చున్న వ్యాపారస్తుడు చీదరించుకుని, “ ఛీ!ఛీ! దందా చేసుకునే టైం లో ఈ గోలేంటి! నిన్ను చూసి కొనే వాళ్లు కూడా రారు! పో!!పో!” అని చికాకుపడ్డాడు.

బీర్బల్ ఊరుకోకుండా, చాలా ఆకలి వేస్తోంది అని బతిమాలాడు. మిఠాయి అమ్ముకునే వ్యాపారస్తుడు తన చుట్టూరా తినుబండరాలు పెట్టుకుని కూడా ఏ మాత్రం చలించలేదు. సహాయకుల చేత బీర్బల్‌ని మెడ బెట్టి కొట్టు బయటకు గెంటించాడు. బీర్బల్ అక్బర్ మహారాజుతో అలాగే మారువేషంలో అక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయాడు.
ఒక బండలు కొట్టే మేస్త్రి కనిపించాడు.
అలాగే మారు వేషంలో ఇద్దరూ ఆ బండలు కొట్టే అతని దగ్గరకు బీర్బల్ మళ్లీ అదే నాటకం ఆడాడు.
అయ్యా! మేము పొరుగూరి నుంచి వస్తున్న బాటసారులం దారిలో దొంగలు పడి, ఉన్నదంతా దోచుకున్నారు! ఇప్పుడు చాలా ఆకలి వేస్తోంది. కొంచెం సహాయం చేస్తారా?” అని మేస్త్రీకి కూడా అదే కథ చెప్పాడు.
ఆ మేస్త్రి వెంటనే, అయ్యో! అలాగా! నాతో రండి.” అని అతని కుటీరానికి తీసుకుని వెళ్లాడు. వాళ్లకు కాళ్లు కడిగి, ఇంట్లోకి వెళ్లి, ఉన్న కొంచెంలోనే భార్యను అతిథులకు తగ్గ భోజనం తయారు చేసి వడ్డించ మన్నాడు. అతని భార్య కూడా అలాగే అన్నం,కూర, పచ్చడి,పులుసు తయారు చేసి రుచికరమైన భోజనం వడ్డించింది. భోజనం అయ్యాక, కొంచెం సేపు విశ్రాంతి తీసుకోమని అరుగు మీద మంచాలు నీడలోకి లాగి అక్బర్, బీర్బల్‌కి విసినికర్రలు ఇచ్చాడు.

సాయంత్రానికి అక్బర్,బీర్బల్ సెలవు తీసుకుంటుంటే, దారిలో తినడానికి కొంత తిను బండారం ఒక మూటలో కట్టి ఇచ్చాడు.
తిరిగి సభకు చేరాక, బీర్బల్ అక్బర్‌తో “ ప్రభూ! చూశారా! మిఠాయిలు చేసే వృత్తి ఎంచుకున్న వ్యాపారస్తుడికి తీయని స్వభావం లేదు. అలాగే బండలు కొట్టుకునే వృత్తి ఎంచుకున్న మేస్త్రీకి చెడు హృదయం లేదు! మనిషి వృత్తికి స్వభావానికి సంబంధం ఉండదని మీరు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా?” అని అడిగాడు. అక్బర్ చిరునవ్వుతో బీర్బల్ చెప్పింది ఒప్పుకున్నాడు. ఆపదలో ఉన్న బాటసారులను ఆదుకున్న ఆ మేస్త్రికి, అతని కుటుంబానికి బహుమూల్యమైన బహుమతులు పంపించి, కృతజ్ఞత తెలియ  చేసుకున్నారు.

Related Images:

[See image gallery at www.manatelangana.news]

The post స్వభావానికి తగ్గట్టు వృత్తి appeared first on Telangana తాజా వార్తలు | Latest Telugu Breaking News.