108 వాహనంలో మహిళ ప్రసవం..

శామీర్‌పేట : 108 అత్యవసర వాహనంలో ఓ మహిళ ప్రసవించిన సంఘటన మండలంలో చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని మూడు చింతలపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళ శుక్రవారం పురిటి నోప్పులు వస్తున్నాయని 108 వాహనానికి సమాచారం ఇవ్వగా మూడు చింతలపల్లి నుంచి గజ్వేల్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తున్నారు. మార్గమధ్యలో మహిళ ప్రసవించి శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. తల్లి బిడ్డ క్షేమమేనని ఈఎంటి పల్లం రాజు ఫైలెట్ మల్లారెడ్డి తెలిపారు.

శామీర్‌పేట : 108 అత్యవసర వాహనంలో ఓ మహిళ ప్రసవించిన సంఘటన మండలంలో చోటు చేసుకుంది. మండలంలోని మూడు చింతలపల్లి గ్రామానికి చెందిన ఓ మహిళ శుక్రవారం పురిటి నోప్పులు వస్తున్నాయని 108 వాహనానికి సమాచారం ఇవ్వగా మూడు చింతలపల్లి నుంచి గజ్వేల్ ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్తున్నారు. మార్గమధ్యలో మహిళ ప్రసవించి శిశువుకు జన్మనిచ్చింది. తల్లి బిడ్డ క్షేమమేనని ఈఎంటి పల్లం రాజు ఫైలెట్ మల్లారెడ్డి తెలిపారు.

Related Stories: