శ్రీవారి ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం

తిరుమల : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 25 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సాధారణ సర్వదర్శనానికి 20గంటలు, టైమ్‌స్లాట్ టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు 3 గంటల సమయం పడుతోంది. సోమవారం శ్రీవారిని 77, 739 మంది దర్శించుకున్నారు. 32,058 మంది తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. సోమవారం శ్రీవారి హుండీకి రూ.3.42 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. Devotees Rush is Common in Tirumala Temple Comments […]

తిరుమల : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మంగళవారం భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులు 25 కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. శ్రీవారి సాధారణ సర్వదర్శనానికి 20గంటలు, టైమ్‌స్లాట్ టోకెన్లు పొందిన భక్తులకు 3 గంటల సమయం పడుతోంది. సోమవారం శ్రీవారిని 77, 739 మంది దర్శించుకున్నారు. 32,058 మంది తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు. సోమవారం శ్రీవారి హుండీకి రూ.3.42 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.

Devotees Rush is Common in Tirumala Temple

Comments

comments

Related Stories: