భారత్, కంబోడియా ద్వైపాక్షిక సహకారం

ఫోం పెన్ : భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్, కంబోడియా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ప్రాక్ సొఖోన్ తో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక, బహుళ సహకార సంబంధాలపై చర్చించారు.  పరస్పరం సహకరించుకోవాలనే రెండు ఒప్పందాలపై ఇరు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు సంతకాలు చేశారు. రెండు దేశాల, నాలుగు రోజుల పర్యటనకు వెళ్లిప సుష్మా స్వరాజ్ కంబోడియా మంత్రితో అంతర్జాతీయ అంశాలపై కూడా చర్చించారు. ఆమె కంబోడియా ప్రధానమంత్రి హూన్ సేన్, సెనేట్ అధ్యక్షుడు […]

ఫోం పెన్ : భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్, కంబోడియా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ప్రాక్ సొఖోన్ తో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక, బహుళ సహకార సంబంధాలపై చర్చించారు.  పరస్పరం సహకరించుకోవాలనే రెండు ఒప్పందాలపై ఇరు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు సంతకాలు చేశారు. రెండు దేశాల, నాలుగు రోజుల పర్యటనకు వెళ్లిప సుష్మా స్వరాజ్ కంబోడియా మంత్రితో అంతర్జాతీయ అంశాలపై కూడా చర్చించారు. ఆమె కంబోడియా ప్రధానమంత్రి హూన్ సేన్, సెనేట్ అధ్యక్షుడు సే చుంని కలుశారు. అంతకు ముందు  వియత్నాం పర్యటనలో అక్కడి విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఫాం బిన్ మిన్‌తో చర్చించారు. రెండు దేశాల మధ్య ఎగుమతులు, దిగుమతులను మరింతగా పెంచుకోవడానికి తీసుకోవలసిన చర్యలపై ఇరుదేశాల మంత్రులు చర్చలు జరిపారు. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు, రక్షణ రంగంలో సహకారంపై ఆమె చర్చలు జరిపారు. ఆ తరువాత  కంబోడియా చేరిన  సుష్మా స్వరాజ్ అక్కడి విదేశాంగ మంత్రితో ఇరుదేశాల సంబంధాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు.

Related Stories: