పూజలందుకున్న’నాగుపాము’మృతి..!

తూర్పు గోదావరి: దుర్గాడ శివార్లలో నాలుగు వారాలుగా ఎటూ కదలకుండా ఉండి, పూజలు అందుకున్న నాగుపాము గురువారం చనిపోయింది. ఆ పామును సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా అక్కడి ప్రజలు భావించారు. నాగుపాము మృతిచెందిన సమాచారం విన్న సమీప గ్రామాస్థులు అక్కడికి వచ్చి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అయితే సుమారు నాలుగు వారాలుగా పూజలందుకున్నఈపాముకు గుడి కట్టించడానికి భక్తులు నిర్ణయించారు. శ్రావణ మాసంలోగా గుడి కట్టిస్తామని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు.

తూర్పు గోదావరి: దుర్గాడ శివార్లలో నాలుగు వారాలుగా ఎటూ కదలకుండా ఉండి, పూజలు అందుకున్న నాగుపాము గురువారం చనిపోయింది. ఆ పామును సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా అక్కడి ప్రజలు భావించారు. నాగుపాము మృతిచెందిన సమాచారం విన్న సమీప గ్రామాస్థులు అక్కడికి వచ్చి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. అయితే సుమారు నాలుగు వారాలుగా పూజలందుకున్నఈపాముకు గుడి కట్టించడానికి భక్తులు నిర్ణయించారు. శ్రావణ మాసంలోగా గుడి కట్టిస్తామని గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు.

Related Stories: