తెలంగాణ ప్రగతిపై వీడియో

హైదరాబాద్ : ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత తమ నాలుగేళ్ల పాలనలో తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతిని టిఆర్ఎస్ నేతలు  వీడియో రూపంలో పొందుపర్చారు. టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం గత నాలుగేళ్లుగా తెలంగాణలో చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ ఈ వీడియో రూపొందించారు. ఈ వీడియోను మీరు కూడా తిలకించండి. Video on Telangana Progress Comments comments

హైదరాబాద్ : ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పడిన తరువాత తమ నాలుగేళ్ల పాలనలో తెలంగాణ సాధించిన ప్రగతిని టిఆర్ఎస్ నేతలు  వీడియో రూపంలో పొందుపర్చారు. టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం గత నాలుగేళ్లుగా తెలంగాణలో చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరిస్తూ ఈ వీడియో రూపొందించారు. ఈ వీడియోను మీరు కూడా తిలకించండి.

Video on Telangana Progress

Comments

comments

Related Stories: