జి.వి. ఫిలిమ్స్ వేడుకల్లో బాలీవుడ్ నటీమణులు

ముంబయి: జి.వి. ఫిలిమ్స్ 25 సంవత్సరాల వేడుకల్లో బాలీవుడ్ నటీమణులు మల్లిక షెరావత్, రష్మీ దేశాయి, శ్వేత తివారిలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జివి ఫిలిమ్స్ సంస్థ వారు తమ వెబ్‌సైట్‌కు కూడా లాంచ్ చేశారు.

ముంబయి: జి.వి. ఫిలిమ్స్ 25 సంవత్సరాల వేడుకల్లో బాలీవుడ్ నటీమణులు మల్లిక షెరావత్, రష్మీ దేశాయి, శ్వేత తివారిలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జివి ఫిలిమ్స్ సంస్థ వారు తమ వెబ్‌సైట్‌కు కూడా లాంచ్ చేశారు.

Related Stories: