జలకన్యాల విన్యాసం.. అదరహో..

కాజన్: ప్రపంచ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా రష్యాకు చెందిన బంగారు పతాక విజేతలైన స్విమ్మర్ల జట్టు ఫ్రీ ఫైనల్‌లో అద్భుతమైన డైవింగ్‌లతో అభిమానులను అలరించారు. Comments comments

కాజన్: ప్రపంచ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో భాగంగా రష్యాకు చెందిన బంగారు పతాక విజేతలైన స్విమ్మర్ల జట్టు ఫ్రీ ఫైనల్‌లో అద్భుతమైన డైవింగ్‌లతో అభిమానులను అలరించారు.

Comments

comments

Related Stories: