కలాంకు విద్యార్థుల శ్రద్ధాంజలి

మాజీ రాష్ట్రపతి ఎపిజె అబ్దుల్ కలాంకు గుర్గావ్‌కు చెందిన ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్న దృశ్యం. Comments comments

మాజీ రాష్ట్రపతి ఎపిజె అబ్దుల్ కలాంకు గుర్గావ్‌కు చెందిన ఓ పాఠశాల విద్యార్థులు శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్న దృశ్యం.

Comments

comments